Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 12. tammikuuta 2009 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Tietosuoja (Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen)
 7.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Vetoomukset
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 14.Torjunta-aineiden kestävä käyttö ***II - Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattaminen ***II (keskustelu)
 15.Kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)
 16.Yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistaminen – julkisen yleisradiotoiminnan valtionavut (keskustelu)
 17.Kauppa- ja taloussuhteet Länsi-Balkaniin (lyhyt esittely)
 18.Yhteinen maatalouspolitiikka ja maailman elintarviketurva (lyhyt esittely)
 19.Lissabonin sopimuksen mukaisen kansalaisvuoropuhelun kehitysnäkymät (lyhyt esittely)
 20.Julkinen talous EMUssa 2007–2008 (lyhyt esittely)
 21.Sopimattomista elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sähkömarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 2006/114/EY saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, täytäntöönpano ja voimaansaattaminen (lyhyt esittely)
 22.YKP ja ekosysteemiperustainen lähestymistapa kalastuksen hoidossa (lyhyt esittely)
 23.Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa annetun direktiivin 2002/73/EY täytäntöönpano ja soveltaminen (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (133 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (120 kb) Läsnäololista (22 kb) 
 
Pöytäkirja (204 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö