Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2009. gada 12. janvāris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Komiteju un delegāciju sastāvs
 6.Datu aizsardzība (Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja un viņa vietnieka iecelšana amatā)
 7.Koplēmuma procedūrā pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Lūgumraksti
 11.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 12.Darba kārtība
 13.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 14.Direktīva pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai ***II - Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***II (debates)
 15.Rīcības plāns par mobilitāti pilsētās (debates)
 16.Apraides paziņojuma pārskatīšana - Valsts atbalsts sabiedriskajām raidorganizācijām (debates)
 17.Tirdzniecības un ekonomiskās attiecības ar Rietumbalkānu valstīm (īss izklāsts)
 18.Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (īss izklāsts)
 19.Pilsoniska dialoga izveides perspektīvas Lisabonas līguma ietvaros (īss izklāsts)
 20.Publiskās finanses EMS - 2007. un 2008. gads (īss izklāsts)
 21.Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem, un Direktīvas 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu transponēšana, īstenošana un piemērošana (īss izklāsts)
 22.KZP un ekosistēmiska pieeja zivsaimniecības pārvaldībā (īss izklāsts)
 23.Direktīvas 2002/73/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem, transponēšana un piemērošana (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (131 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) 
 
Protokols (117 kb) Apmeklējumu reģistrs (22 kb) 
 
Protokols (205 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika