Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 12 ianuarie 2009 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 6.Protecţia datelor (numirea Autorităţii europene pentru protecţia datelor şi a adjunctului Autorităţii)
 7.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 10.Petiţii
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 14.Directiva cadru referitoare la utilizarea durabilă a pesticidelor ***II - Introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare ***II (dezbatere)
 15.Plan de acţiune referitor la mobilitatea urbană (dezbatere)
 16.Revizuirea Comunicării privind radiodifuziunea - Ajutorul de stat în favoarea canalelor publice de radiodifuziune (dezbatere)
 17.Relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest (prezentare succintă)
 18.Politica agricolă comună şi siguranţa alimentară mondială (prezentare succintă)
 19.Perspectivele de dezvoltare a dialogului civil în cadrul Tratatului de la Lisabona (prezentare succintă)
 20.Finanțele publice în UEM - 2007 şi 2008 (prezentare succintă)
 21.Transpunerea, punerea în aplicare şi executarea Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori şi a Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă (prezentare succintă)
 22.PCP şi gestionarea pescuitului pe baza ecosistemelor (prezentare succintă)
 23.Transpunerea şi aplicarea Directivei 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 25.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (137 kb) Listă de prezență (57 kb) 
 
Proces-verbal (126 kb) Listă de prezență (22 kb) 
 
Proces-verbal (208 kb) Listă de prezență (62 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate