Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 12. januar 2009 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjava predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Sestava odborov in delegacij
 6.Varstvo podatkov (imenovanje evropskega nadzornika in njegovega namestnika)
 7.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 8.Predložitev dokumentov
 9.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 10.Peticije
 11.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 12.Razpored dela
 13.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 14.Direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov ***II - Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet ***II (razprava)
 15.Akcijski načrt o mobilnosti v mestih (razprava)
 16.Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo (razprava)
 17.Trgovinski in gospodarski odnosi z Zahodnim Balkanom (kratka predstavitev)
 18.Skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni (kratka predstavitev)
 19.Možnosti za razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe (kratka predstavitev)
 20.Javne finance v EMU v letih 2007 in 2008 (kratka predstavitev)
 21.Prenos, izvajanje in izvrševanje Direktive 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter Direktive 2006/114/ES o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (kratka predstavitev)
 22.SRP in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva (kratka predstavitev)
 23.Izvrševanje načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev (kratka predstavitev)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (130 kb) Seznam navzočih (57 kb) 
 
Zapisnik (113 kb) Seznam navzočih (22 kb) 
 
Zapisnik (195 kb) Seznam navzočih (63 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov