Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0153(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0497/2008

Внесени текстове :

A6-0497/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Гласувания :

PV 13/01/2009 - 6.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0012

Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург

4. Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(преработка) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès (докладчик по становището на комисията JURI), Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE, Donata Gottardi, от името на групата PSE, Olle Schmidt, от името на групата ALDE, Eoin Ryan, от името на групата UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė и Marek Aleksander Czarnecki.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Wolf Klinz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 13.01.2008.

(Заседанието е прекъснато в 9.40 ч. в очакване на тържественото заседание.)

Правна информация - Политика за поверителност