Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0153(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0497/2008

Indgivne tekster :

A6-0497/2008

Forhandlinger :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Afstemninger :

PV 13/01/2009 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0012

Protokol
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg

4. Investeringsinstitutter (omarbejdning) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jean-Paul Gauzès (ordfører for udtalelse fra JURI), Astrid Lulling for PPE-DE-Gruppen, Donata Gottardi for PSE-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė og Marek Aleksander Czarnecki.

Talere: Charlie McCreevy og Wolf Klinz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 13.01.2008.

(Mødet udsat kl. 09.40 i afventning af det højtidelige møde)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik