Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0153(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0497/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0497/2008

Συζήτηση :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

4. Συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Ο Wolf Klinz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει o Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Donata Gottardi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė και Marek Aleksander Czarnecki.

Παρεμβαίνουν οι Charlie McCreevy και Wolf Klinz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.01.2008.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.40 π.μ εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου