Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0153(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0497/2008

Teksty złożone :

A6-0497/2008

Debaty :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Głosowanie :

PV 13/01/2009 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0012

Protokół
Wtorek, 13 stycznia 2009 r. - Strasburg

4. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (przekształcenie) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Charlie McCreevy (członek Komisji).

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Astrid Lulling w imieniu grupy PPE-DE, Donata Gottardi w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė i Marek Aleksander Czarnecki.

Głos zabrali: Charlie McCreevy i Wolf Klinz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 13.01.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 9.40 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności