Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0153(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0497/2008

Ingivna texter :

A6-0497/2008

Debatter :

PV 13/01/2009 - 4
CRE 13/01/2009 - 4

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0012

Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg

4. Samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) [KOM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Jean-Paul Gauzès (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Astrid Lulling för PPE-DE-gruppen, Donata Gottardi för PSE-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė och Marek Aleksander Czarnecki.

Talare: Charlie McCreevy och Wolf Klinz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 13.01.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.40 i avvaktan på det högtidliga mötet.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy