Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0132(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0443/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0443/2008

Συζήτηση :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2009 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0010

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

6.10. Οδηγία πλαίσιο για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0010)

Διάφορα

Ο Karl-Heinz Florenz γνωστοποιεί ότι έχει οικονομικό συμφέρον σχετικά με το υπό συζήτηση θέμα, κατά την έννοια του παραρτήματος I του Κανονισμού, και επισημαίνει ότι δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου