Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0444/2008

Ingivna texter :

A6-0444/2008

Debatter :

PV 12/01/2009 - 14
CRE 12/01/2009 - 14

Omröstningar :

PV 13/01/2009 - 6.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0011

Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg

6.11. Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2009)0011)

Övrigt

Karl-Heinz Florenz uppgav ekonomiska intressen, i enlighet med bilaga I i arbetsordningen, och meddelade att han inte hade deltagit i omröstningen om detta betänkande.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy