Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Έκθεση Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle και Peter Baco

Έκθεση Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου