Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург

9. Обяснение на вот (продължение)
Пълни стенографски протоколи

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness и Avril Doyle

Препоръка за второ четене Hiltrud Breyer - A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris и Kathy Sinnott

Правна информация - Политика за поверителност