Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
Doslovný zápis

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania - Christa Klaß A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness a Avril Doyle

Odporúčanie do druhého čítania - Hiltrud Breyer A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris a Kathy Sinnott

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia