Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Christopher Beazley съобщи, че неговият апарат за гласуване не е бил в изправност по време на първите 7 гласувания, в които той е имал намерение да гласува „за“.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski и Teresa Riera Madurell съобщиха, че апаратите им за гласуване не са били в изправност и затова не са успели да участват във всички гласувания.

Anders Wijkman съобщи, че е присъствал, но е пристигнал със закъснение в пленарната зала.

Den Dover съобщи намерението си да гласува съгласно списъка за гласуване на групата PPE-DE.

Jo Leinen съобщи намерението си да гласува съгласно списъка за гласуване на групата PSE.

Teresa Riera Madurell съобщи намерението си да гласува „за“ на всички поименни гласувания.

Правна информация - Политика за поверителност