Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk

10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Christopher Beazley oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo během prvních sedmi hlasováních a že chtěl hlasovat pro.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski a Teresa Riera Madurell oznámili, že jejich hlasovací zařízení řádně nefungovalo, proto se nemohli zúčastnit všech hlasování.

Anders Wijkman oznámil, že byl přítomen, že však přišel pozdě do jednacího sálu.

Den Dover oznámil, že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PPE-DE.

Jo Leinen oznámil, že chtěl hlasovat podle hlasovacího seznamu skupiny PSE.

Teresa Riera Madurell oznámila, že chtěla hlasovat pro během všech jmenovitých hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí