Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Christopher Beazley γνωστοποιεί ότι η συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τις πρώτες 7 ψηφοφορίες, για τις οποίες ήθελε να ψηφίσει «υπέρ».

Οι Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski και Teresa Riera Madurell γνωστοποιούν ότι οι συσκευές ψηφοφορίας στα έδρανά τους δεν λειτούργησαν σωστά και, για το λόγο αυτό, δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε όλες τις ψηφοφορίες.

Ο Anders Wijkman γνωστοποιεί ότι ήταν παρών, αλλά έφθασε με καθυστέρηση στο ημικύκλιο.

Ο Den Dover γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορίας της Ομάδας PPE-DE.

Ο Jo Leinen γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφορίας της Ομάδας PSE.

Η Teresa Riera Madurell γνωστοποιεί ότι ήθελε να ψηφίσει “υπέρ” σε όλες τις ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου