Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Christopher Beazley heeft te kennen gegeven dat tijdens de zeven eerste stemmingen zijn stemapparaat niet heeft gefunctioneerd en dat hij “voor” had willen stemmen.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski en Teresa Riera Madurell hebben laten weten dat hun stemapparaat niet naar behoren werkte en dat zij bijgevolg niet aan alle stemmingen hadden kunnen deelnemen.

Anders Wijkman heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar te laat in de vergaderzaal was aangekomen.

Den Dover heeft laten weten dat hij volgens de stemlijst van de PPE-DE-Fractie had willen stemmen.

Jo Leinen heeft laten weten dat hij volgens de stemlijst van de PSE-Fractie had willen stemmen.

Teresa Riera Madurell heeft laten weten zij bij alle hoofdelijke stemmingen vóór had willen stemmen.

Juridische mededeling - Privacybeleid