Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Christopher Beazley oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo pri prvých siedmych hlasovaniach, keď chcel hlasovať za.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski a Teresa Riera Madurell oznámili, že ich hlasovacie zariadenie riadne nefungovalo a v dôsledku toho sa nemohli zúčastniť na všetkých hlasovaniach.

Anders Wijkman oznámil, že bol prítomný, ale do rokovacej sály prišiel neskoro.

Den Dover oznámil, že chcel hlasovať podľa zoznamu skupiny PPE-DE.

Jo Leinen oznámil, že chcel hlasovať podľa zoznamu skupiny PSE.

Teresa Riera Madurell oznámila, že v prípade všetkých hlasovaní podľa mien chcela hlasovať za.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia