Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Rainer Wieland heeft laten weten dat hij weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid