Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 13.00 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rainer Wieland informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia