Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0500/2008

Внесени текстове :

A6-0500/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Гласувания :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0015

Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург

12. Отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Регламент (EO) № 2252/2004 на Съвета относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Urszula Gacek, от името на групата PPE-DE, Martine Roure, от името на групата PSE, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Душана Здравкова, Genowefa Grabowska и Robert Evans.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis и Hubert Pirker.

Изказаха се: Jacques Barrot и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 14.01.2009.

Правна информация - Политика за поверителност