Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0415/2008

Внесени текстове :

A6-0415/2008

Разисквания :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Гласувания :

PV 14/01/2009 - 4.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0016

Протокол
Вторник, 13 януари 2009 г. - Страсбург

14. Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Charlotte Cederschiöld, от името на групата PPE-DE, Barbara Weiler, от името на групата PSE, Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer и Jacques Toubon.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas и Николай Младенов.

Изказа се Charlie McCreevy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff (докладчик) и Tobias Pflüger, последният за лично изявление вследствие на изказването на предния оратор.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 14.01.2009.

Правна информация - Политика за поверителност