Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0415/2008

Ingediende teksten :

A6-0415/2008

Debatten :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Stemmingen :

PV 14/01/2009 - 4.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0016

Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

14. Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van bepaalde overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charlotte Cederschiöld, namens de PPE-DE-Fractie, Barbara Weiler, namens de PSE-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer en Jacques Toubon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas en Nickolay Mladenov.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy.

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff (rapporteur) en Tobias Pflüger, laatstgenoemde voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van voorgaande spreker.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 14.01.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid