Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0415/2008

Predkladané texty :

A6-0415/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Hlasovanie :

PV 14/01/2009 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0016

Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

14. Verejné zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii postupov zadávania určitých verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby v oblastiach obrany a bezpečnosti [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff uviedol správu.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Charlotte Cederschiöld za skupinu PPE-DE, Barbara Weiler za skupinu PSE, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer a Jacques Toubon.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas a Nickolay Mladenov.

V rozprave vystúpil Charlie McCreevy.

PREDSEDNÍCTVO: Martine ROURE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Alexander Graf Lambsdorff (spravodajca) a Tobias Pflüger, posledný s osobným vyhlásením k predchádzajúcemu vystúpeniu.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 14.01.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia