Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

15. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
CRE

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0001/2009).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 30 (Colm Burke): Τα δέκα χρόνια του ευρώ.

Ο Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Colm Burke, Jörg Leichtfried και Nils Lundgren.

Ερώτηση 31 (Paulo Casaca): Κατάρρευση των τιμών των γαλακτοκομικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Paulo Casaca και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 32 (Johan Van Hecke): Μικροπιστώσεις.

Παρεμβαίνει ο Jim Allister.

Ο Louis Michel (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried και Mairead McGuinness.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 33 (Marian Harkin): Αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Η Dalia Grybauskaitė (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 34 (Mairead McGuinness): Μεταρρύθμιση του Προϋπολογισμού.

Η Dalia Grybauskaitė απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Mairead McGuinness, Göran Färm και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 35 (Seán Ó Neachtain): Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău και Den Dover.

Ερώτηση 36 (Liam Aylward): Απειλές τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ο Jacques Barrot απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Avril Doyle και Paul Rübig.

Ερώτηση 37 (Armando França): Μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

Ο Jacques Barrot απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Armando França και Colm Burke.

Οι ερωτήσεις 38 έως 50 στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Τρίτο μέρος

Ερώτηση 51 (Εμμανουήλ Αγγελάκα): Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Εμμανουήλ Αγγελάκα, Paul Rübig και Avril Doyle.

Ερώτηση 52 (Γεωργίου Παπαστάμκου): Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Γεωργίου Παπαστάμκου και Eoin Ryan.

Ερώτηση 53 (Gay Mitchell): Χρηματοπιστωτική κρίση.

Ο Charlie McCreevy απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Gay Mitchell και Brian Crowley.

Οι ερωτήσεις 54 έως 66 στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου