Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2009. gada 13. janvāris - Strasbūra

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
Stenogramma

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0001/2009).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 30 (Colm Burke): Euro desmitā gadadiena.

Joaquín Almunia (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Colm Burke, Jörg Leichtfried un Nils Lundgren.

Jautājums Nr. 31 (Paulo Casaca): Piena produktu cenu kritums Eiropas tirgū.

Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Paulo Casaca un Mairead McGuinness.

Jautājums Nr. 32 (Johan Van Hecke): Mikrokredīti.

Uzstājās Jim Allister.

Louis Michel (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried un Mairead McGuinness.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 33 (Marian Harkin): Budžeta reforma.

Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marian Harkin un Silvia-Adriana Ţicău.

Jautājums Nr. 34 (Mairead McGuinness): ES budžeta reforma.

Dalia Grybauskaitė atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Mairead McGuinness, Göran Färm un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 35 (Seán Ó Neachtain): Kibernoziegumi.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău un Den Dover.

Jautājums Nr. 36 (Liam Aylward): Terorisma draudi.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward, Avril Doyle un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 37 (Armando França): ES imigrācijas politika.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Armando França un Colm Burke.

Uz jautājumiem Nr. 38 līdz 50, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Trešā daļā

Jautājums Nr. 51 (Emmanouil Angelakas): Brīva piekļuve reglamentētajām profesijām.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Emmanouil Angelakas, Paul Rübig un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 52 (Georgios Papastamkos): Organizācijas, kuru uzdevums ir novērtēt kredītspēju.

Charlie McCreevy atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos un Eoin Ryan.

Jautājums Nr. 53 (Gay Mitchell): Finanšu krīze.

Charlie McCreevy atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Gay Mitchell un Brian Crowley.

Uz jautājumiem Nr. 54 līdz 66, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika