Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

15. Vragenuur (vragen aan de Commissie)
CRE

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0001/2009).

Eerste deel

Vraag 30 (Colm Burke): Tien jaar euro.

Joaquín Almunia (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Colm Burke, Jörg Leichtfried en Nils Lundgren.

Vraag 31 (Paulo Casaca): Ineenstorting van de zuivelprijzen op de Europese markt.

Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Paulo Casaca en Mairead McGuinness.

Vraag 32 (Johan Van Hecke): Microkredieten.

Het woord wordt gevoerd door Jim Allister.

Louis Michel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried en Mairead McGuinness.

Tweede deel

Vraag 33 (Marian Harkin): Hervorming van de begroting.

Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Marian Harkin en Silvia-Adriana Ţicău.

Vraag 34 (Mairead McGuinness): Hervorming EU-begroting.

Dalia Grybauskaitė beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, Göran Färm en Justas Vincas Paleckis.

Vraag 35 (Seán Ó Neachtain): Misdaden met gebruikmaking van internet.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău en Den Dover.

Vraag 36 (Liam Aylward): Gevaar voor terroristische aanslagen.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Avril Doyle en Paul Rübig.

Vraag 37 (Armando França): Immigratiebeleid van de EU.

Jacques Barrot beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Armando França en Colm Burke.

Vragen 38 t/m 50, die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage bij het Volledig Verslag).

Derde deel

Vraag 51 (Emmanouil Angelakas): Opening gesloten beroepen.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas, Paul Rübig en Avril Doyle.

Vraag 52 (Georgios Papastamkos): Ratingbureaus.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Eoin Ryan.

Vraag 53 (Gay Mitchell): Financiële crisis.

Charlie McCreevy beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell en Brian Crowley.

Vragen 54 t/m 66, die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie bijlage bij het Volledig Verslag).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid