Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

15. Hodina otázok (pre Komisiu)
CRE

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0001/2009).

Prvá časť

Otázka č. 30 (Colm Burke): Desať rokov eura

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke, Jörg Leichtfried a Nils Lundgren.

Otázka č. 31 (Paulo Casaca): Prepad cien mliečnych výrobkov na trhu EÚ

Mariann Fischer Boel (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Paulo Casaca a Mairead McGuinness.

Otázka č. 32 (Johan Van Hecke): Mikroúvery

V rozprave vystúpil Jim Allister.

Louis Michel (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried a Mairead McGuinness.

Druhá časť

Otázka č. 33 (Marian Harkin): Reforma rozpočtu

Dalia Grybauskaitė (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marian Harkin a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázka č. 34 (Mairead McGuinness): Reforma rozpočtu EÚ

Dalia Grybauskaitė odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, Göran Färm a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 35 (Seán Ó Neachtain): Kriminalita na internete

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău a Den Dover.

Otázka č. 36 (Liam Aylward): Teroristické hrozby

Jacques Barrot odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Liam Aylward, Avril Doyle a Paul Rübig.

Otázka č. 37 (Armando França): Prisťahovalecká politika EÚ

Jacques Barrot odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Armando França a Colm Burke.

Otázky 38 až 50, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Tretia časť

Otázka č. 51 (Emmanouil Angelakas): Otvorenie „uzavretých“ profesií

Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Emmanouil Angelakas, Paul Rübig a Avril Doyle.

Otázka č. 52 (Georgios Papastamkos): Ratingové agentúry

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Eoin Ryan.

Otázka č. 53 (Gay Mitchell): Finančná kríza

Charlie McCreevy odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Gay Mitchell a Brian Crowley.

Otázky 54 až 66, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia