Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 19.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

16. Farmaseuttiset tuotteet (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Farmaseuttiset tuotteet

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: John Bowis PPE-DE-ryhmän puolesta, Dorette Corbey PSE-ryhmän puolesta, Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Anne Ferreira ja Åsa Westlund.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erna Hennicot-Schoepges ja Avril Doyle.

Günter Verheugen käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö