Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

16. Pakket farmaceutische producten (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Pakket farmaceutische producten

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door John Bowis, namens de PPE-DE-Fractie, Dorette Corbey, namens de PSE-Fractie, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Anne Ferreira en Åsa Westlund.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges en Avril Doyle.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid