Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. januára 2009 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

16. Balík o farmaceutických výrobkoch (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Balík o farmaceutických výrobkoch

Günter Verheugen (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: John Bowis za skupinu PPE-DE, Dorette Corbey za skupinu PSE, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Anne Ferreira a Åsa Westlund.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Erna Hennicot-Schoepges a Avril Doyle.

V rozprave vystúpil Günter Verheugen

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia