Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0033(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0341/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0341/2008

Keskustelut :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Äänestykset :

Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0017

Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - Strasbourg

17. Vaaralliset aineet ja valmisteet (dikloorimetaani) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (dikloorimetaani) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksien osalta [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Jens Holm GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta ja John Bowis.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Carl Schlyter.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö