Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0033(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0341/2008

Ingediende teksten :

A6-0341/2008

Debatten :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Stemmingen :

Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0017

Notulen
Dinsdag 13 januari 2009 - Straatsburg

17. Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Erna Hennicot-Schoepges, namens de PPE-DE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en John Bowis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Carl Schlyter.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 14.01.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid