Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0033(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0341/2008

Ingivna texter :

A6-0341/2008

Debatter :

PV 13/01/2009 - 17
CRE 13/01/2009 - 17

Omröstningar :

Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0017

Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg

17. Farliga ämnen och preparat (diklormetan) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG med avseende på begränsningar för utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och preparat (diklormetan) [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande).

Talare: Erna Hennicot-Schoepges för PPE-DE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Jens Holm för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, och John Bowis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová.

Talare: Günter Verheugen och Carl Schlyter.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 14.01.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy