Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0107(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0423/2008

Ingivna texter :

A6-0423/2008

Debatter :

PV 13/01/2009 - 18
CRE 13/01/2009 - 18

Omröstningar :

PV 14/01/2009 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0018

Protokoll
Tisdagen den 13 januari 2009 - Strasbourg

18. Bemyndigande för att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen från 2007 (konvention nr 188) [KOM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Iles Braghetto för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa för PSE-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová och Paulo Casaca.

Talare: Vladimír Špidla och Ilda Figueiredo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 14.01.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy