Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 13. ledna 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání a rozprava – Desáté výročí eura
 6.Hlasování
  
6.1.Dohoda o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Společný obchodní režim pro vaječný albumin a mléčný albumin (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Systém zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla společnosti (Kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Jazykový režim, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Obchodní a hospodářské vztahy s oblastí západního Balkánu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Společná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Provádění, uplatňování a prosazování směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Společná rybářská politika a ekosystémový přístup k řízení rybolovu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Rámcová směrnice o udržitelném používání pesticidů ***II (hlasování)
  
6.11.Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh ***II (hlasování)
  
6.12.Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (přepracování) ***I (hlasování)
  
6.13.Veřejné finance v HMU – 2007 a 2008 (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Slavnostní zasedání – Lotyšská republika
 9.Vysvětlení hlasování (pokračování)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ***I (rozprava)
 13.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
 14.Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Balíček farmaceutických produktů (rozprava)
 17.Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan) ***I (rozprava)
 18.Povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) * (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (185 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (702 kb) 
 
Zápis (135 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (143 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (421 kb) 
 
Zápis (214 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (463 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (546 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí