Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 13. januar 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Investeringsinstitutter (omarbejdning) ***I (forhandling)
 5.Højtideligt møde og forhandling – Tiåret for euroen
 6.Afstemningstid
  6.1.Aftale EF/USA om civil luftfartssikkerhed * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.2.Den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.3.Fælles beskatningsordning (kodificeret udgave) * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.4.Regler om sprog, der finder anvendelse ved appel af afgørelser truffet af Retten for EU-personalesager * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.5.Handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Vestbalkan (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.6.Den fælles landbrugspolitik og global fødevaresikkerhed (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.7.Perspektiver for udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.8.Vildledende og sammenlignende reklame (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.9.Den fælles fiskeripolitik og en økosystemtilgang til fiskeriforvaltningen (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  6.10.Bæredygtig anvendelse af pesticider ***II (afstemning)
  6.11.Omsætning af plantebeskyttelsesmidler ***II (afstemning)
  6.12.Investeringsinstitutter (omarbejdning) ***I (afstemning)
  6.13.De offentlige finanser i ØMU – 2007 og 2008 (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Højtideligt møde - Letland
 9.Stemmeforklaringer (fortsat)
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Pas og rejsedokumenter ***I (forhandling)
 13.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forhandling)
 14.Fremgangsmåderne ved indgåelse af visse kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet ***I (forhandling)
 15.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 16.Lægemiddelpakken (forhandling)
 17.Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) ***I (forhandling)
 18.Ratifikation af ILO's 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren * (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (181 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (702 kb) 
 
Protokol (135 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (135 kb) Afstemning ved navneopråb (648 kb) 
 
Protokol (212 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (270 kb) Afstemning ved navneopråb (659 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik