Index 
Jegyzőkönyv
PDF 221kWORD 145k
2009. január 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 4.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása (átdolgozás) ***I (vita)
 5.Ünnepi ülés és vita - Az euró tizedik születésnapja
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az EK és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.3.A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.4.Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.5.Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.6.A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.7.A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatai a Lisszaboni Szerződést követően (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.8.A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkalmazása és végrehajtása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.9.A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
6.10.A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv ***II (szavazás)
  
6.11.Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II (szavazás)
  
6.12.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása (átdolgozás) ***I (szavazás)
  
6.13.Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Ünnepi ülés - Lettország
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek ***I (vita)
 13.A Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága (vita)
 14.A védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések ***I (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Gyógyszerészeti csomag (vita)
 17.Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I (vita)
 18.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás * (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a kozmetikai termékekről (átdolgozás) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

utalva:

illetékes :

REGI

vélemény :

ITRE

- Az Európai Parlament és a Tanács .../2008/EK rendelete (…) az árufuvarozási rendszer környezetvédelmi teljesítményjavításának közösségi pénzügyi támogatására irányuló második „Marco Polo” program („Marco Polo II.”) létrehozásáról szóló 1692/2006/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról (EGT-vonatkozású szöveg) (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keret megállapításáról (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

utalva:

illetékes :

TRAN

vélemény :

ITRE

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt gyógyszerekkel összefüggésben követendő farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és az Örmény Köztársaság között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

utalva:

illetékes :

TRAN

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Közösség és Izrael Állam közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

utalva:

illetékes :

TRAN


3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Irán: Shirin Ebadi ügye

- Marios Matsakis és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Iránról: Shirin Ebadi ügye (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda és Christa Prets, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Iránról: Shirin Ebadi ügye (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iránról (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Iránról: Shirin Ebadi ügye (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Nobel-békedíjas Shirin Ebadi és az emberi jogok iráni védelmezőinek üldözése (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson és Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Shirin Ebadi ügyéről Iránban (B6-0052/2009).

II.   Guinea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet és Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a guineai államcsínyről (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman és Catherine Neris, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a guineai államcsínyről (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Guineáról (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola és Bernd Posselt, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a guineai államcsínyről (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański és Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Guineáról (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a guineai államcsínyről (B6-0053/2009).

III.   Sajtószabadság Kenyában

- Marios Matsakis, Frédérique Ries és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock és Thijs Berman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0046/2009);

- Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a sajtószabadságról Kenyában (B6-0055/2009).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


4. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jean-Paul Gauzès (a JURI bizottság véleményének előadója), Astrid Lulling, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Donata Gottardi, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Olle Schmidt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė és Marek Aleksander Czarnecki.

Felszólal: Charlie McCreevy és Wolf Klinz.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.01.13-i jegyzőkönyv 6.12. pont .

(Az ülést 09.40 órakor az ünnepi ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

5. Ünnepi ülés és vita - Az euró tizedik születésnapja

A Parlament 10.05 és 11.35 között az euró tizedik születésnapja alkalmából ünnepi ülést tart.

Az elnök nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jean-Claude Trichet (az EKB elnöke), Jean-Claude Juncker (az Eurócsoport elnöke), Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) és Valéry Giscard d'Estaing (a Francia Köztársaság egykori elnöke).

Felszólal: Pervenche Berès (az ECON bizottság elnöke), Werner Langen (az ECON bizottság tagja), Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Robert Goebbels, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Alain Lipietz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Roger Helmer, független.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az EK és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a polgári repülés biztonságának szabályozásában való együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0001)


6.2. Az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszer (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0002)


6.3. A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszere (kodifikált szöveg) * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, részleges szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére, valamint az SE-k vagy az SCE-k létesítő okirat szerinti székhelyének a tagállamok közötti áthelyezésére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0003)


6.4. Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének határozatai elleni fellebbezésekre alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozattervezetről [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0004)


6.5. Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok a Nyugat-Balkánnal (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Nyugat-Balkánnal fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról [2008/2149(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0005)


6.6. A közös agrárpolitika és a globális élelmiszerbiztonság (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös agrárpolitikáról és a globális élelmiszerbiztonságról [2008/2153(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0006)


6.7. A civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatai a Lisszaboni Szerződést követően (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a civil társadalmi párbeszéd fejlesztésének távlatairól a Lisszaboni Szerződést követően [2008/2067(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0007)


6.8. A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetése, alkalmazása és végrehajtása (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv, valamint a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv átültetéséről, alkalmazásáról és végrehajtásáról [2008/2114(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0008)


6.9. A közös halászati politika és ökoszisztéma-alapú megközelítés a halászati gazdálkodásban (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös halászati politikáról és az ökoszisztéma-alapú megközelítésről a halászati gazdálkodásban [2008/2178(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2009)0009)


6.10. A peszticidek fenntartható használatáról szóló keretirányelv ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról egy a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2009)0010)

Egyéb

Karl-Heinz Florenz az eljárási szabályzat I. mellékletében foglaltaknak megfelelően jelzi, hogy pénzügyi érdekeltsége van, és közli, hogy nem vett részt az e jelentésről folytatott szavazáson.


6.11. Növényvédő szerek forgalomba hozatala ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács által elfogadott közös álláspontról a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására és a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezésére tekintettel [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2009)0011)

Egyéb

Karl-Heinz Florenz az eljárási szabályzat I. mellékletében foglaltaknak megfelelően jelzi, hogy pénzügyi érdekeltsége van, és közli, hogy nem vett részt az e jelentésről folytatott szavazáson.


6.12. Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása (átdolgozás) ***I (szavazás)

Jelentés az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0012)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0012)


6.13. Államháztartások a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 (szavazás)

Jelentés az államháztartásokról a gazdasági és monetáris unióban – 2007 és 2008 [2008/2244(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Felszólal: Reinhard Rack az ünnepi ülés alkalmából az ülésteremben elhelyezett kamerák elhelyezkedéséből adódó problémákkal kapcsolatban (az elnök asszony azt feleli, hogy az illetékes szolgálatokhoz fordul ebben az ügyben), Christopher Heaton-Harris és Avril Doyle a szavazások indokolásaira vonatkozó eljárással kapcsolatban.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Bastiaan Belder -jelentés - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Mairead McGuinness -jelentés - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle és Peter Baco

Genowefa Grabowska -jelentés - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan és Syed Kamall

Pedro Guerreiro -jelentés - A6-0485/2008
Syed Kamall


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

8. Ünnepi ülés - Lettország

A Parlament 12.05 óra és 12.45 óra között Valdis Zatlers, Lettország elnökének beszéde alkalmából ünnepi ülést tart.

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök


9. A szavazáshoz fűzött indokolások (folytatás)

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Christa Klaß-ajánlás második olvasatra - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness és Avril Doyle

Hiltrud Breyer-ajánlás második olvasatra - A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris és Kathy Sinnott


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Christopher Beazley közli, hogy nem működött a szavazógépe az első 7 szavazás során, amelyeknél igennel kívánt szavazni.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski és Teresa Riera Madurell közlik, hogy nem működött megfelelően a szavazógépük, és ezért nem tudtak részt venni mindegyik szavazásban.

Anders Wijkman közli, hogy jelen volt, csak késve érkezett az ülésterembe.

Den Dover közli, hogy a PPE-DE képviselőcsoport szavazási listája alapján kívánt szavazni.

Jo Leinen közli, hogy a PSE képviselőcsoport szavazási listája alapján kívánt szavazni..

Teresa Riera Madurell közli, hogy az összes név szerinti szavazáson igennel kívánt szavazni.


(A 13.00 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Rainer Wieland közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek ***I (vita)

Jelentés a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martine Roure, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvia-Yvonne Kaufmann, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska és Robert Evans.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis és Hubert Pirker.

Felszólal: Jacques Barrot és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.14-i jegyzőkönyv 4.1. pont .


13. A Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága
(vita)

Jelentés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánosságáról (az 1049/2001/EK rendelet végrehajtása) [2007/2154(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margot Wallström (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Luis Herrero-Tejedor, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, és Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin és Carlos Coelho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Călin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo és Czesław Adam Siekierski

Felszólal: Margot Wallström és Marco Cappato.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.14-i jegyzőkönyv 4.8. pont .


14. A védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések ***I (vita)

Jelentés a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Charlie McCreevy (a Bizottság tagja).

Felszólal: Charlotte Cederschiöld, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Barbara Weiler, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer és Jacques Toubon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas és Nickolay Mladenov.

Felszólal: Charlie McCreevy.

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

Felszólal: Alexander Graf Lambsdorff (előadó) és Tobias Pflüger, utóbbi személyes észrevételt tesz az utolsó felszólalás kapcsán.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.14-i jegyzőkönyv 4.2. pont .


15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0001/2009).

Első rész

Kérdés: 30 (Colm Burke): Az euró tíz éve.

Joaquín Almunia (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Colm Burke, Jörg Leichtfried és Nils Lundgren kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 31 (Paulo Casaca): A tejtermékek árának zuhanása az európai piacon.

Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Paulo Casaca és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 32 (Johan Van Hecke): Mikrohitelek.

Felszólal: Jim Allister.

Louis Michel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Második rész

Kérdés: 33 (Marian Harkin): A költségvetés reformja.

Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Marian Harkin és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 34 (Mairead McGuinness): Az EU költségvetésének reformja.

Dalia Grybauskaitė válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness, Göran Färm és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 35 (Seán Ó Neachtain): Internetes bűnözés.

Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău és Den Dover kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 36 (Liam Aylward): Terrorista fenyegetések.

Jacques Barrot válaszol a kérdésre, illetve Liam Aylward, Avril Doyle és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 37 (Armando França): Az EU bevándorlási politikája.

Jacques Barrot válaszol a kérdésre, illetve Armando França és Colm Burke kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt 38–50. kérdésre írásban válaszolnak majd (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

Harmadik rész

Kérdés: 51 (Emmanouil Angelakas): A „zárt” szakmák megnyitása.

Charlie McCreevy (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Emmanouil Angelakas, Paul Rübig és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 52 (Georgios Papastamkos): A fizetőképesség fokának megállapításáért felelős szervek.

Charlie McCreevy válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos és Eoin Ryan kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 53 (Gay Mitchell): Pénzügyi válság.

Charlie McCreevy válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt 54–66. kérdésre írásban válaszolnak majd (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.30 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

16. Gyógyszerészeti csomag (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Gyógyszerészeti csomag

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: John Bowis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dorette Corbey, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Anne Ferreira és Åsa Westlund.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Erna Hennicot-Schoepges és Avril Doyle.

Felszólal: Günter Verheugen

A vitát berekesztik.


17. Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I (vita)

Jelentés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Erna Hennicot-Schoepges, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jens Holm, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és John Bowis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová.

Felszólal: Günter Verheugen és Carl Schlyter.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.14-i jegyzőkönyv 4.3. pont .


18. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás * (vita)

Jelentés a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Iles Braghetto, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Proinsias De Rossa, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, és Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová és Paulo Casaca.

Felszólal: Vladimír Špidla és Ilda Figueiredo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.14-i jegyzőkönyv 4.4. pont .


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 418.510/OJME).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.45 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat