Rodyklė 
Protokolas
PDF 216kWORD 141k
Antradienis, 2009 m. sausio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) ***I (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis ir diskusijos. Dešimtosios euro metinės
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Bendra prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistema (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis ir registruotos buveinės perkėlimui (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Kalbų vartojimas apeliaciniuose procesuose dėl ES tarnautojų teismo sprendimų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Vakarų Balkanais (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinė maisto sauga (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***II (balsavimas)
  
6.11.Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***II (balsavimas)
  
6.12.Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  
6.13.EPS viešieji finansai 2007–2008 m. (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Iškilmingas posėdis. Latvijos Respublika
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai ***I (diskusijos)
 13.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (diskusijos)
 14.Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityse ***I (diskusijos)
 15.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 16.Rinkinys dėl farmacijos produktų (diskusijos)
 17.Pavojingos medžiagos ir preparatai (dichlorometanas) ***I (diskusijos)
 18.Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) * (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos naudojimą būstuose tinkamumo finansuoti (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr..../2008, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1692/2006, nustatantį antrąją „Marco Polo“ programą dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti („Marco Polo II“) (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomi kelių transportui ir jo sąsajoms su kitų rūšių transportu skirtų pažangiųjų transporto sistemų diegimo pagrindai (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl farmakologinio budrumo (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų farmakologinio budrumo (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų sudarymo (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Iranas: Shirin Ebadi atvejis

- Marios Matsakis ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu – dėl Irano: Shirin Ebadi atvejis (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda ir Christa Prets PSE frakcijos vardu – dėl Irano: Shirin Ebadi atvejis (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Irano (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu – dėl Irano: Shirin Ebadi atvejis (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu – dėl Shirin Ebadi persekiojimo, Nobelio taikos premijos ir iraniečių žmogaus teisių gynėjų (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson ir Luisa Morgantini GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Shirin Ebadi ir Irano (B6-0052/2009).

II.   Gvinėja

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet ir Johan Van Hecke ALDE frakcijos vardu – dėl valstybės perversmo Gvinėjoje (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman ir Catherine Neris PSE frakcijos vardu – dėl valstybės perversmo Gvinėjoje (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Gvinėjos (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola ir Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu – dėl valstybės perversmo Gvinėjoje (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański ir Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu– dėl Gvinėjos (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl valstybės perversmo Gvinėjoje (B6-0053/2009).

III.   Spaudos laisvė Kenijoje

- Marios Matsakis, Frédérique Ries ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock ir Thijs Berman PSE frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0046/2009);

- Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam ir Laima Liucija Andrikienė PPE-DE frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki ir Konrad Szymański UEN frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardu – dėl spaudos laisvės Kenijoje (B6-0055/2009).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnį.


4. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès (JURI komiteto nuomonės referentas), Astrid Lulling PPE-DE frakcijos vardu, Donata Gottardi PSE frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė ir Marek Aleksander Czarnecki.

Kalbėjo: Charlie McCreevy ir Wolf Klinz.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.12 protokolo 13.01.2008.

(Posėdis sustabdytas 09.40 val. prieš iškilmingą posėdį.)


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis ir diskusijos. Dešimtosios euro metinės

Dešimtųjų euro metinių proga nuo 10.05 val. iki 11.35 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

Pirmininkas padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Jean-Claude Trichet (ECB pirmininkas), Jean-Claude Juncker (Eurogrupės pirmininkas), Joaquín Almunia (Komisijos narys) ir Valéry Giscard d'Estaing (buvęs Prancūzijos Respublikos prezidentas).

Kalbėjo: Pervenche Berès (ECON komiteto pirmininkė), Werner Langen ( ECON komiteto narys), Jean-Paul Gauzès PPE-DE frakcijos vardu, Robert Goebbels PSE frakcijos vardu, Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Alain Lipietz Verts/ALE frakcijos vardu, ir Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, ir Roger Helmer , nepriklausomas Parlamento narys.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje sudarymo [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0001).


6.2. Bendra prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistema (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0002).


6.3. Mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis ir registruotos buveinės perkėlimui (kodifikuota redakcija) * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą (kodifikuota redakcija) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0003).


6.4. Kalbų vartojimas apeliaciniuose procesuose dėl ES tarnautojų teismo sprendimų * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentą, kiek tai susiję su kalbų vartojimu apeliaciniuose procesuose dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų, projekto [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0004).


6.5. Ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Vakarų Balkanais (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ekonominių ir prekybinių santykių su Vakarų Balkanais [2008/2149(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0005).


6.6. Bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinė maisto sauga (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir pasaulinės maisto saugos [2008/2153(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0006).


6.7. Pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabonos sutartimi (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pilietinio dialogo plėtros perspektyvų remiantis Lisabonos sutartimi [2008/2067(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0007).


6.8. Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimas, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimo, įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo [2008/2114(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0008).


6.9. BŽP ir ekosisteminis žvejybos valdymo metodas (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl BŽP ir ekosisteminio žvejybos valdymo metodo [2008/2178(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2009)0009).


6.10. Pagrindų direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2009)0010).

Kiti klausimai

Karl-Heinz Florenz pranešė pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo nuostatas, kad jis turi susijusį finansinį interesą ir nurodė, kad nedalyvavo balsuojant dėl šio pranešimo.


6.11. Augalų apsaugos produktų pateikimas į rinką ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2009)0011).

Kiti klausimai

Karl-Heinz Florenz apranešė pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo nuostatas, kad jis turi susijusį finansinį interesą ir nurodė, kad nedalyvavo balsuojant dėl šio pranešimo.


6.12. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS) (nauja redakcija) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja redakcija) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2009)0012)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2009)0012).


6.13. EPS viešieji finansai 2007–2008 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl EPS viešųjų finansų 2007–2008 m. [2008/2244(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2009)0013).

°
° ° °

Kalbėjo: Reinhard Rack dėl nepatogumų, kuriuos sukėlė iškilmingų posėdžių proga specialiai išdėstytos kameros (Pirmininkė atsakė, kad praneš apie tai atsakingoms tarnyboms), Christopher Heaton-Harris ir Avril Doyle dėl paaiškinimams dėl balsavimo taikomos tvarkos.


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo.

Pranešimas: Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle ir Peter Baco.

Pranešimas: Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan ir Syed Kamall.

Pranešimas: Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall.


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

8. Iškilmingas posėdis. Latvijos Respublika

Latvijos Respublikos prezidento Valdžio Zatlerso sveikinimo kalbos proga nuo 12.05 val. iki 12.45 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja


9. Paaiškinimai dėl balsavimo (tęsinys)

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness ir Avril Doyle.

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo: Hiltrud Breyer - A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris ir Kathy Sinnott.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Christopher Beazley pranešė, kad neveikė jo balsavimo pultelis per pirmus septynis balsavimus, kurių metu jis norėjo balsuoti „už“.

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski ir Teresa Riera Madurell pranešė, kad tinkamai neveikė jų balsavimo pulteliai ir todėl jie negalėjo dalyvauti visuose balsavimuose.

Anders Wijkman pranešė, kad jis dalyvauja, tačiau į posėdžių salę atvyko pavėlavęs.

Den Dover pranešė, kad norėjo balsuoti pagal PPE-DE frakcijos balsavimo sąrašą.

Jo Leinen pranešė, kad norėjo balsuoti pagal PSE frakcijos balsavimo sąrašą.

Teresa Riera Madurell pranešė, kad norėjo balsuoti „už“ visais atvejais, kai buvo balsuojama vardiniu būdu.


(Posėdis sustabdytas 13.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Rainer Wieland pranešė, kad jis dalyvavo, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Urszula Gacek PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska ir Robert Evans.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ir Hubert Pirker.

Kalbėjo: Jacques Barrot ir Carlos Coelho.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.1 protokolo 14.01.2009.


13. Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (diskusijos)

Pranešimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimas) [2007/2154(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato pristatė pranešimą.

Kalbėjo Margot Wallström (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Luis Herrero-Tejedor PPE-DE frakcijos vardu, Michael Cashman PSE frakcijos vardu, Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, ir Eva-Britt Svensson GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Luca Romagnoli , nepriklausomas Parlamento narys, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin ir Carlos Coelho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Călin Cătălin ChiriţăCălin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Margot Wallström ir Marco Cappato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.8 protokolo 14.01.2009.


14. Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityse ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų viešojo gynybos ir saugumo srities darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Charlotte Cederschiöld PPE-DE frakcijos vardu, Barbara Weiler PSE frakcijos vardu, Cristian Silviu Buşoi ALDE frakcijos vardu, Mieczysław Edmund Janowski UEN frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer ir Jacques Toubon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas ir Nickolay Mladenov.

Kalbėjo Charlie McCreevy.

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alexander Graf Lambsdorff (pranešėjas) ir Tobias Pflüger dėl asmeninio klausimo, susijusio su paskutine pranešėjo kalba.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.2 protokolo 14.01.2009.


15. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0001/2009).

Pirma dalis

Klausimas 30 (Colm Burke): Dešimtosios euro metinės.

Joaquín Almunia (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Colm Burke, Jörg Leichtfried ir Nils Lundgren papildomus klausimus.

Klausimas 31 (Paulo Casaca): Pieno produktų kainų kritimas ES rinkoje.

Mariann Fischer Boel (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Paulo Casaca ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Klausimas 32 (Johan Van Hecke): Mikrokreditai.

Kalbėjo Jim Allister.

Louis Michel (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried ir Mairead McGuinness papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 33 (Marian Harkin): Biudžeto reforma.

Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė) atsakė į klausimą ir į Marian Harkin ir Silvia-Adriana Ţicău papildomus klausimus.

Klausimas 34 (Mairead McGuinness): ES biudžeto reforma.

Dalia Grybauskaitė atsakė į klausimą ir į Mairead McGuinness, Göran Färm ir Justo Vinco Paleckio papildomus klausimus.

Klausimas 35 (Seán Ó Neachtain): Nusikaltimai internetinėje erdvėje.

Jacques Barrot (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău ir Den Dover papildomus klausimus.

Klausimas 36 (Liam Aylward): Teroristų grasinimai.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Liam Aylward, Avril Doyle ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Klausimas 37 (Armando França): ES imigracijos politika.

Jacques Barrot atsakė į klausimą ir į Armando França ir Colm Burke papildomus klausimus.

Atsakymai į 38–50 klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Trečia dalis

Klausimas 51 (Emmanouil Angelakas): „Uždarų“ darbo vietų „atvėrimas“ užsieniečiams.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimą ir į Emmanouil Angelakas, Paul Rübig ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 52 (Georgios Papastamkos): Mokumo vertinimą atliekančios įstaigos.

Charlie McCreevy atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos ir Eoin Ryan papildomus klausimus.

Klausimas 53 (Gay Mitchell): Finansinė krizė.

Charlie McCreevy atsakė į klausimą ir į Gay Mitchell ir Brian Crowley papildomus klausimus.

Atsakymai į 54–66 klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.30 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

16. Rinkinys dėl farmacijos produktų (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Rinkinys dėl farmacijos produktų

Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: John Bowis PPE-DE frakcijos vardu, Dorette Corbey PSE frakcijos vardu, Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu, Irena Belohorská , nepriklausoma Parlamento narė, Anne Ferreira ir Åsa Westlund.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erna Hennicot-Schoepges ir Avril Doyle.

Kalbėjo Günter Verheugen

Diskusijos baigtos.


17. Pavojingos medžiagos ir preparatai (dichlorometanas) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatos, susijusios su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (dichlormetano) pardavimo ir naudojimo apribojimais [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter pristatė pranešimą.

Kalbėjo Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Erna Hennicot-Schoepges PPE-DE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Jens Holm GUE/NGL frakcijos vardu, Urszula Krupa IND/DEM frakcijos vardu, ir John Bowis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová.

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Carl Schlyter.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.3 protokolo 14.01.2009.


18. Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos bendrijos interesų labui ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo pristatė pranešimą.

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Iles Braghetto PPE-DE frakcijos vardu, Proinsias De Rossa PSE frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, Jean-Claude Martinez , nepriklausomas Parlamento narys, ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová ir Paulo Casaca.

Kalbėjo: Vladimír Špidla ir Ilda Figueiredo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.4 protokolo 14.01.2009.


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 418.510/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.45 val.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika