Indiċi 
Minuti
PDF 225kWORD 144k
It-Tlieta, 13 ta' Jannar 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)
 5.Seduta formali u dibattitu - L-għaxar anniversarju tal-Euro
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ftehim bejn il-KE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar kooperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Is-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Il-kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Il-politika komuni għall-agrikultura u s-sikurezza dinjija tal-ikel (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.Perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.It-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.9.Is-CFP u l-approċċ tal-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.10.Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi kompatibbli ***II (votazzjoni)
  6.11.It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***II (votazzjoni)
  6.12.Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)
  6.13.Il-finanzi pubbliċi fl-EMU - 2007 u 2008 (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Seduta formali - Ir-Repubblika tal-Latvja
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot (tkomplija)
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar ***I (dibattitu)
 13.L-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (dibattitu)
 14.Kuntratti pubbliċi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ***I (dibattitu)
 15.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 16.Pakkett ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (dibattitu)
 17.Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (dichloromethane) ***I (dibattitu)
 18.Awtorizzazzjoni biex tkun irratifikata l-Konvenzjoni dwar il-Ħidma fil-Qasam tas-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) * (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin

mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (riformolazzjoni) (COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (Riformulazzjoni) (COM(2008)0810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-effiċjenza fl-enerġija u l-investimenti fl-enerġija rinovabbli fid-djar (COM(2008)0838 - C6-0473/2008 - 2008/0245(COD))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal Regolament (KE) Nru .../2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1692/2006 li jistabbilixxi t-tieni programm 'Marco Polo' għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ('Marco Polo II'), (COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

BUDG

- Proposta ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiva (COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-varar ta' Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport (COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD))

irreferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

ITRE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi Komunitarju relatat mal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda, fir-rigward tal-farmakoviġilanza tal-prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda, fir-rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku inġenerali dwar prodotti mediċinali soġġetti għal preskrizzjoni medika, id-Direttiva 2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità dwar il-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (COM(2008)0663 - C6-0516/2008 - 2008/0256(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda, fir-rigward tal-informazzjoni għall-pubbliku ġenerali dwar prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem suġġetti għar-riċetta medika, ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta' prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (COM(2008)0662 - C6-0517/2008 - 2008/0255(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' l-Armenja dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2007)0729 - C6-0519/2008 - 2007/0251(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istat ta' l-Iżrael dwar ċerti aspetti tas-servizzi ta' l-ajru (COM(2008)0178 - C6-0520/2008 - 2008/0068(CNS))

irreferut

responsabbli :

TRAN


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   L-Iran: il-każ ta' Shirin Ebadi

- Marios Matsakis u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iran: il-każ ta' Shirin Ebadi (B6-0036/2009);

- Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda u Christa Prets f'isem il-Grupp PSE, dwar l-Iran: il-każ ta' Shirin Ebadi (B6-0039/2009);

- Angelika Beer, Monica Frassoni, Hélène Flautre u Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Iran (B6-0040/2009);

- Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar l-Iran: il-każ ta' Shirin Ebadi (B6-0041/2009);

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, dwar il-persekuzzjoni ta' Shirin Ebadi, Premju Nobel tal-Paċi, u tad-difensuri Iranjani tad-drittijiet tal-bniedem (B6-0049/2009);

- Eva-Britt Svensson u Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ ta' Shirin Ebadi fl-Iran (B6-0052/2009).

II.   il-Ginea

- Marios Matsakis, Thierry Cornillet u Johan Van Hecke f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea (B6-0037/2009);

- Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman u Catherine Neris f'isem il-Grupp PSE, dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea (B6-0042/2009);

- Marie-Hélène Aubert f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Ginea (B6-0043/2009);

- Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola u Bernd Posselt f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea (B6-0044/2009);

- Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański u Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Ginea (B6-0045/2009);

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-kolp ta' stat fil-Ginea (B6-0053/2009).

III.   Il-Liberta' tal-Istampa fil-Kenya

- Marios Matsakis, Frédérique Ries u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0038/2009);

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Thijs Berman f'isem il-Grupp PSE, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0046/2009);

- Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0047/2009);

- Colm Burke, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0048/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0050/2009);

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-libertà tal-istampa fil-Kenya (B6-0055/2009).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

Wolf Klinz ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jean-Paul Gauzès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Astrid Lulling f'isem il-Grupp PPE-DE, Donata Gottardi f'isem il-Grupp PSE, Olle Schmidt f'isem il-Grupp ALDE, Eoin Ryan f'isem il-Grupp UEN, John Purvis, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė u Marek Aleksander Czarnecki.

Tkellmu: Charlie McCreevy u Wolf Klinz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.12 tal- Minuti ta' 13.01.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 09.40 )


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

5. Seduta formali u dibattitu - L-għaxar anniversarju tal-Euro

Mill-10.05 sal-11.35 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tal-għaxar anniversarju tal-Euro.

Il-President għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jean-Claude Trichet (President tal-BCE), Jean-Claude Juncker (President tal-Eurogrupp), Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) u Valéry Giscard d'Estaing (ex President tar-Repubblika Franċiża).

Tkellmu: Pervenche Berès (President tal-Kumitat ECON), Werner Langen (Membru tal-Kumitat ECON), Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE-DE, Robert Goebbels f'isem il-Grupp PSE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Alain Lipietz f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Ilda Figueiredo f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Nigel Farage f'isem il-Grupp IND/DEM, u Roger Helmer Membru mhux affiljat.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Ftehim bejn il-KE u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar kooperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar ta' ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar kooperazzjoni fit-treġija tas-sikurezza tal-avjazzjoni ċivili [10972/2007 - COM(2007)0325 - C6-0275/2008 - 2007/0111(CNS)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0468/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0001)


6.2. Is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill fuq is-sistema komuni għall-kummerċ fl-ovalbumin u l-lactalbumin (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0488 - C6-0334/2008 - 2008/0155(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0510/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0002)


6.3. Is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat (Verżjoni kkodifikata) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta' SE jew SCE bejn Stati Membri (Verżjoni kkodifikata) [COM(2008)0492 - C6-0336/2008 - 2008/0158(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0511/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0003)


6.4. Is-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal tas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej fir-rigward tas-sistema lingwistika applikabbli għall-appelli kontra d-deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-Unjoni Ewropea [13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Costas Botopoulos (A6-0508/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0004)


6.5. Il-kummerċ u r-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Balkani tal-Punent (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar r-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mal-Balkani tal-Punent [2008/2149(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bastiaan Belder (A6-0489/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0005)


6.6. Il-politika komuni għall-agrikultura u s-sikurezza dinjija tal-ikel (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-politika komuni għall-agrikultura u s-sikurezza dinjija tal-ikel [2008/2153(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Mairead McGuinness (A6-0505/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0006)


6.7. Perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-perspettivi għall-iżvilupp tad-djalogu ċivili fil-qafas tat-Trattat ta' Liżbona [2008/2067(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Genowefa Grabowska (A6-0475/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0007)


6.8. It-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-traspożizzjoni, l-implimentazzjoni u l-infurzar tad-Direttiva 2005/29/KE dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u tad-Direttiva 2006/114/KE dwar reklamar qarrieqi u komparattiv [2008/2114(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Barbara Weiler (A6-0514/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0008)


6.9. Is-CFP u l-approċċ tal-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-CFP u l-approċċ tal-ekosistema għall-immaniġġjar tas-sajd [2008/2178(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Pedro Guerreiro (A6-0485/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0009)


6.10. Direttiva Qafas dwar l-użu sostenibbli ta' pestiċidi kompatibbli ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu ta' pestiċidi kompatibbli mal-iżvilupp sostenibbli [06124/5/2008 - C6-0323/2008 - 2006/0132(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Christa Klaß (A6-0443/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2009)0010)

Affarijiet oħra

Karl-Heinz Florenz irrimarka li hu kellu interess finanzjarju, skont l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, u qal li ma pparteċipax fil-votazzjoni ta' dan ir-rapport.


6.11. It-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-ħarsien tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi 79/117/KEE u 91/414/KEE tal-Kunsill [11119/8/2008 - C6-0326/2008 - 2006/0136(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Hiltrud Breyer (A6-0444/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2009)0011)

Affarijiet oħra

Karl-Heinz Florenz irrimarka li hu kellu interess finanzjarju, skont l-Anness I tar-Regoli ta' Proċedura, u qal li ma pparteċipax fil-votazzjoni ta' dan ir-rapport.


6.12. Il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw ma' impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (tfassil mill-ġdid) [COM(2008)0458 - C6-0287/2008 - 2008/0153(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Wolf Klinz (A6-0497/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0012)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0012)


6.13. Il-finanzi pubbliċi fl-EMU - 2007 u 2008 (votazzjoni)

Rapport dwar il-finanzi pubbliċi fl-EMU 2007 - 2008 [2008/2244(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Donata Gottardi (A6-0507/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0013)

°
° ° °

Tkellmu: Reinhard Rack dwar il-problemi kkawżati minn kif tqiegħdu l-kameras fl-emiċiklu fl-okkażjoni tas-seduti formali (Il-President irrispondietu li hi se tgħarraf lis-servizzi kompetenti dwar din il-kwistjoni), Christopher Heaton-Harris u Avril Doyle dwar il-proċedura applikabbli għall-ispjegazzjonijiet tal-vot.


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Bastiaan Belder - A6-0489/2008
Carlo Fatuzzo

Rapport Mairead McGuinness - A6-0505/2008
Marian Harkin, Mairead McGuinness, David Sumberg, Czesław Adam Siekierski, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris, Avril Doyle u Peter Baco

Rapport Genowefa Grabowska - A6-0475/2008
David Sumberg, Marian Harkin, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Pedro Guerreiro - A6-0485/2008
Syed Kamall


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

8. Seduta formali - Ir-Repubblika tal-Latvja

Mill-12.05 sas-12.45 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni tal-indirizz ta' Valdis Zatlers, il-President tal-Latvja.

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi President


9. Spjegazzjonijiet tal-vot (tkomplija)

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Christa Klaß - A6-0443/2008
Zuzana Roithová, Mairead McGuinness u Avril Doyle

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari - Hiltrud Breyer A6-0444/2008
Zuzana Roithová, Diana Wallis, Marian Harkin, Neena Gill, Mairead McGuinness, Ashley Mote, Avril Doyle, Syed Kamall, Christopher Heaton-Harris u Kathy Sinnott


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Christopher Beazley infurma li l-apparat tal-vot tiegħu ma kienx ħadem matul l-ewwel 7 votazzjonijiet, li għalihom huwa ried jivvota «favur».

Czesław Adam Siekierski, Den Dover, James Nicholson, Janusz Wojciechowski u Teresa Riera Madurell infurmaw li l-apparat tal-vot tagħhom ma ħadimx sew u li minħabba f'hekk ma setgħux jipparteċipaw fil-votazzjonijiet kollha.

Anders Wijkman informa li huwa kien preżenti imma li kien wasal tard fl-emiċiklu.

Den Dover informa li xtaq jivvota skont il-lista tal-votazzjoni tal-Grupp PPE-DE.

Jo Leinen informa li xtaq jivvota skont il-lista tal-votazzjoni tal-Grupp PSE.

Teresa Riera Madurell infurmat li xtaqet tivvota b'sejħa tal-ismijiet għall-votazzjonijiet kollha.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Rainer Wieland avża li hu kien preżenti iżda ismu ma kienx imniżżel fir-reġistru tal-attendenza.

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE, Martine Roure f'isem il-Grupp PSE, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp IND/DEM, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska u Robert Evans.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis u Hubert Pirker.

Tkellmu: Jacques Barrot u Carlos Coelho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.1 tal- Minuti ta' 14.01.2009 .


13. L-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (dibattitu)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0459/2008)

Marco Cappato ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmet Margot Wallström (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Luis Herrero-Tejedor f'isem il-Grupp PPE-DE, Michael Cashman f'isem il-Grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, u Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi President

Tkellmu: Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Marian Harkin, Hans-Peter Martin u Carlos Coelho.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Călin Cătălin Chiriţă, Ewa Tomaszewska, Charlotte Cederschiöld, Bogusław Rogalski, Avril Doyle, Carlo Fatuzzo u Czesław Adam Siekierski

Tkellmu: Margot Wallström u Marco Cappato.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.8 tal- Minuti ta' 14.01.2009 .


14. Kuntratti pubbliċi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti pubbliċi ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

Alexander Graf Lambsdorff ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Charlotte Cederschiöld f'isem il-Grupp PPE-DE, Barbara Weiler f'isem il-Grupp PSE, Cristian Silviu Buşoi f'isem il-Grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, Gisela Kallenbach f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Janusz Onyszkiewicz, Angelika Beer u Jacques Toubon.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Bogusław Rogalski, Emmanouil Angelakas u Nickolay Mladenov.

Tkellem Charlie McCreevy.

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi President

Tkellmu: Alexander Graf Lambsdorff (rapporteur) u Tobias Pflüger, dan tal-aħħar dwar fatt personali rigward dan l-aħħar intervent.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.2 tal- Minuti ta' 14.01.2009 .


15. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0001/2009).

L-ewwel parti

Mistoqsija 30 (Colm Burke): Għaxar snin bl-Euro.

Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Colm Burke, Jörg Leichtfried u Nils Lundgren.

Mistoqsija 31 (Paulo Casaca): Tnaqqis tal-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib fis-suq Ewropew.

Mariann Fischer Boel (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Paulo Casaca u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 32 (Johan Van Hecke): Mikrokrediti.

Tkellem Jim Allister.

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Johan Van Hecke, Jörg Leichtfried u Mairead McGuinness.

It-tieni parti

Mistoqsija 33 (Marian Harkin): Riforma tal-baġit.

Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 34 (Mairead McGuinness): Ir-riforma tal-baġit tal-UE

Dalia Grybauskaitė wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness, Göran Färm u Justas Vincas Paleckis.

Mistoqsija 35 (Seán Ó Neachtain): Kriminalità fuq l-internet

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Silvia-Adriana Ţicău u Den Dover.

Mistoqsija 36 (Liam Aylward): Theddid terroristiku

Jacques Barrot wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Liam Aylward, Avril Doyle u Paul Rübig.

Mistoqsija 37 (Armando França): Il-politika tal-immigrazzjoni tal-UE

Jacques Barrot wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Armando França u Colm Burke.

Il-mistoqsijiet 38 sa 50 li minħabba nuqqas ta' ħin ma tweġbux, se jirċievu tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tal-Rapport Verbatim).

It-tielet parti

Mistoqsija 51 (Emmanouil Angelakas): Ftuħ tal-professjonijiet “magħluqa”

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Emmanouil Angelakas, Paul Rübig u Avril Doyle.

Mistoqsija 52 (Georgios Papastamkos): Aġenziji tal-valutazzjoni tal-kreditu

Charlie McCreevy wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos u Eoin Ryan.

Mistoqsija 53 (Gay Mitchell): Il-kriżi finanzjarja

Charlie McCreevy wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell u Brian Crowley.

Il-mistoqsijiet 54 sa 56 li minħabba nuqqas ta' ħin ma tweġbux, se jirċievu tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tal-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

16. Pakkett ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett ta' prodotti għall-ħarsien tal-pjanti

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: John Bowis f'isem il-Grupp PPE-DE, Dorette Corbey f'isem il-Grupp PSE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Anne Ferreira u Åsa Westlund.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Erna Hennicot-Schoepges u Avril Doyle.

Tkellem Günter Verheugen

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (dichloromethane) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (Dichloromethane) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

Carl Schlyter ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Erna Hennicot-Schoepges f'isem il-Grupp PPE-DE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Jens Holm f'isem il-Grupp GUE/NGL, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, u John Bowis.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová.

Tkellmu: Günter Verheugen u Carl Schlyter.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 14.01.2009 .


18. Awtorizzazzjoni biex tkun irratifikata l-Konvenzjoni dwar il-Ħidma fil-Qasam tas-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) * (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Komunità Ewropea, il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

Ilda Figueiredo ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Iles Braghetto f'isem il-Grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, u Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová u Paulo Casaca.

Tkellmu: Vladimír Špidla u Ilda Figueiredo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.4 tal- Minuti ta' 14.01.2009 .


19. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 418.510/OJME).


20. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.45.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chichester, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza