Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург

2. Внесени документи

От членове на Парламента е внесено следното предложение за резолюция (член 113 от Правилника за дейността):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen и Frank Vanhecke. Предложение за резолюция за организиране на референдум за политиката на Европейския съюз по отношение на имиграцията и предоставянето на убежище (B6-0035/2009)

водеща комисия: LIBE

Правна информация - Политика за поверителност