Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφωv

Η ακόλουθη πρόταση ψηφίσματος έχει κατατεθεί από τους βουλευτές (άρθρο 113 του Κανονισμού):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen και Frank Vanhecke. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (B6-0035/2009)
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου