Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresolutie (artikel 113 van het Reglement) is ontvangen van de leden:

- Philip Claeys, Koenraad Dillen en Frank Vanhecke. Ontwerpresolutie over het organiseren van een referendum over het immigratie- en asielbeleid van de Europese Unie (B6-0035/2009)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

Juridische mededeling - Privacybeleid