Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 113 rokovacieho poriadku):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen a Frank Vanhecke. Návrh uznesenia o usporiadaní referenda o prisťahovaleckej a azylovej politike Európskej únie (B6-0035/2009)
pridelené gestorský: LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia