Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg

3. Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Rady: Przedstawienie programu prezydencji czeskiej

Mirek Topolánek (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Miloslav Ransdorf w imieniu grupy GUE/NGL, Vladimír Železný w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková, niezrzeszona, i Mirek Topolánek.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Głos zabrali: Mirek Topolánek i José Manuel Barroso.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności