Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg

3. Predstavenie programu českého predsedníctva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Rady: Predstavenie programu českého predsedníctva

Mirek Topolánek (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpil: José Manuel Barroso (predseda Komisie).

V rozprave vystúpili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Miloslav Ransdorf za skupinu GUE/NGL, Vladimír Železný za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa a Mirek Topolánek.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

V rozprave vystúpili: Mirek Topolánek a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia