Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. januar 2009 - Strasbourg

4.3. Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (dichlormethan) [KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2009)0017)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2009)0017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik