Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. januar 2009 - Strasbourg

4.3. Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (diklorometan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2009)0017)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2009)0017)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov