Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg

4.6. Konwencja z 2006 r. w sprawie pracy na morzu (procedury w zakresie dialogu społecznego) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 78 ust. 3 Regulaminu w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady dotyczącej wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz zmieniającej dyrektywę 1999/63/WE (COM(2008)0422) - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. (B6-0624/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2009)0020)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności